අලුත් ඉංග්‍රීසි පොත

පිටිගල ගුණරතන ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් 2016-02-27 දින පවත්වන්නට යෙදුනු දේශනාවේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය ඇසුරෙන් සකසන ලද මෙම “Skillful Reflection of Materiality Leads to Nibbana” නමැති පොතෙහි අන්තර්ජාල පරිවර්තනය මෙතැනින් ලබාගන්න. පරිවර්තනය සිදුකර අප වෙත එවූ Doreen Perera මහත්මියට මේ ධර්ම දානමය පින අයත්වේ.

මෙම පොත සිංහලෙන්ද නිකුත්ව ඇත (රූපය පිරිසිඳ දැක නිවන කරා). මුද්‍රිත පිටපත් මානෙල් පෙරේරා මහත්මියගෙන් ලබාගත හැකිය. (077 4228736)