පිටිගල ගුණරතන හිමියන් ගේ දහම් දෙසුමක්

අති පූජණීය පිටිගල ගුණරතන ස්වාමීන් වහන්සේට සෙත් පැතීමේ අරමුණෙන් මහනුවර පදිංචි නියෝජ්‍ය රේගු අධ්‍යක්‍ෂ එම්. ගුණරත්න මහත්මා සහ එස්. ගුණරත්න මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2017 ජූනි 04 වන ඉරුදින ශතාධික මහසඟරුවන විෂයෙහි පිදෙන සඟසතු දානමය මහා පිංකමකි.

එදින සවස 2.00 සිට 4.00 දක්වා මහනුවර, අස්ගිරිය මහා විහාරීය පිරිවෙන් ශාලාවේ දී (සුමංගල විද්‍යාලය ඉදිරිපිට) පූජනීය පිටිගල ගුණරතන ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් සිදුකෙරෙන සුමධුර දහම් දෙසුමකි.

පින් කැමැත්තෝ සහභාගි වෙත්වා!

විමසීම්:

  1. එම්. ගුණරත්න මයා     – 077 7803480
  2. එස්. ගුණරත්න මිය      – 071 8032558
  3. මානෙල් පෙරේරා මිය   – 077 4228736