2017-06-03 දින පානදුර සිදුකල දේශනා පටිගත කිරීම්

අති පුජ්‍ය පිටිගල ගුණරතන හිමියන් විසින් 2017.06.03 වන දින
පානදුර නගර ශාලාවේදී පවත්වන්නට යෙදුනු ධර්ම දේශනාව සහ ධර්ම සාකච්චාවට අදාළ mp3 පිටපත පහත link එක ඔස්සේ ඔබ තුමන් වෙතට ලබා දෙන්නෙමු ..
මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා (http://gunarathana.org/)  එම දේශනා ශ්‍රවණය කරන පින්වතුවන් වෙනුවෙන් එම දේශනා මෙම වෙබ් අඩවියට එක් කිරීමට කටයුතු කරන මෙන් මෙත් සිතින් යුතුව ඉල්ලා සිටිමු  .. ඔබ තුමන් ඇතුළු පිංවත් සියලු දෙනාට මේ ජීවිතයේදීම මෙම ගොර කටුක සසරෙන් අතමිදී උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මවබෝධය පිණිසම මෙම පින හේතු වේවා වාසනා වේවා …
මෙම ධර්ම දානමය පින මෙම පිංකම සංවිධානය කළ  පානදුරේ සාගරිකා තිරිමාන්න පිංවත් මෑණියන්ට අත් වේවා ….
සාධු !!!! සාධු !!!! සාධු!!!!
තෙරුවන් සරණයි …..
මෙයට
තිලාන් අබේසුරිය …